U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Betaenkning Afgivet af Jordboniteringskommissionen af 7. november 1949

Other Authors:
Denmark. Jordboniteringskommissionen.
Format:
Book
Language:
Danish
Subjects:
Land tenure Denmark
Real property Valuation
View in NAL's Catalog:
CAT71336449