U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Prometheus en Demeter Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de natuurkunde en de weerkunde aan de Landbouwhogeschool te Wageningen op 16 oktober 1969

Main Author:
Schenk, J.
Format:
Book
Language:
Dutch
Subjects:
Meteorology, Agricultural
View in NAL's Catalog:
CAT72343768