U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Lucrari stintifice

Other Authors:
Institutul de Cercetări şi Proiectari pentru Păstrarea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor.
Format:
Journal
Language:
Romanian
Subjects:
Vegetables Storage
Vegetables Processing
Fruit-culture Research
View in NAL's Catalog:
CAT72343952