U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Documentare curenta. 372. Organizarea teritoriului, cadastru si masurari terestre.

Other Authors:
Centrul de Informare și Documentare pentru Agricultură și Silvicultură (Academia de Științe Agricole și Silvice) and Academia de Științe Agricole și Silvice.
Format:
Journal
Language:
Romanian
Subjects:
Land use Research
Surveying Bibliography Periodicals
Geodesy Bibliography
View in NAL's Catalog:
CAT72344121