U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Contributii privind zonarea padurilor si a productiei forestiere din Republica Socialista Romania

Other Authors:
Giurgiu, V., Institutul de Cercetări Forestiere (Romania), and Centrul de Documentare Tehnică pentru Economia Forestieră (Romania)
Format:
Book
Language:
Romanian
Subjects:
Forest geography
Forest products Romania
Forests and forestry Economics
View in NAL's Catalog:
CAT72344729