U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Cercetari privind inventarierea statistica a arboretelor

Main Author:
Giurgiu, V.
Other Authors:
Institutul de Cercetări Forestiere (Romania) and Centrul de Documentare Tehnică pentru Economia Forestieră (Romania)
Format:
Book
Language:
Romanian
Subjects:
Forests and forestry Valuation
Forests and forestry Statistical methods
View in NAL's Catalog:
CAT72344825