U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Cercetari biometrice privind cresterea, productia si calitatea arboretelor de fag, Fagus silvatica L., din Republica Socialista Romania [Biometrical investigations concerning increment, production and quality of Beech crops, Fagus silvatica L., [in] the Socialist Republic of Romania]

Other Authors:
Armasescu, S., Institutul de Cercetări Forestiere (Romania), and Centrul de Documentare Tehnică pentru Economia Forestieră (Romania)
Format:
Book
Language:
Romanian
Subjects:
Beech Growth
Forest accretion and yield
Forests and forestry Mensuration
View in NAL's Catalog:
CAT72345013