U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

De Nederlandse condensexport (een onderzoek naar de corzaken die hebben geleid tot de recente wijzigingen in het Nederlandse uitvoerpatroon van gecondenseerde melk)

Main Author:
Schenk, D. G.
Other Authors:
Netherlands. Directie Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland. Afdeling Statistiek en Documentatie.
Format:
Book
Language:
Dutch
Subjects:
Condensed milk
View in NAL's Catalog:
CAT72345653