U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Geoteknikk Jordartenes fysiske egenskaper

Main Author:
Rorvik, Tarald, 1937-
Other Authors:
Yrkesopplaeringsradet for handverk og industri.
Format:
Book
Language:
Norwegian
Subjects:
Soil mechanics
View in NAL's Catalog:
CAT72347051