U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Om medlemmernes indflydelse i fremtidens andelsforeninger Betaenkning

Other Authors:
Andelsudvalget, Copenhagen. Vedtaegtsudvalg. and Samvirkende danske andelsselskaber.
Format:
Book
Language:
Danish
Subjects:
Agriculture, Cooperative Societies, etc. Denmark
Food industry and trade Denmark
Marketing, Cooperative Denmark
View in NAL's Catalog:
CAT72347451