U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

De minerale voeding van Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Pinus taeda L. en Acer pseudoplatanus L.

Main Author:
Beckers, Benoni.
Other Authors:
Centrum voor Bosbiologisch Onderzoek. and Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw.
Format:
Book
Language:
Dutch
Subjects:
Plants Nutrition Research
View in NAL's Catalog:
CAT72349104