U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Over het melkziektesyndroom bij het rund Een kritische studie van de historie van deze stofwisselingsstoornis en een proefondervindelijke bijdrage tot de preventie op grond van biochemisch onderzoek

Main Author:
Wilson, Johannes Hendrikus Gerardus, 1926-
Format:
Book
Language:
Dutch
Subjects:
Cattle Diseases
Milk fever
View in NAL's Catalog:
CAT72350329