U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Terminale jejuno-ileitis bij het varken (in vergelijking met de ziekte van Crohn bij de mens) Terminal jejuno-ileitis in pigs (in comparison with Crohn's disease in man)

Main Author:
Westendorp, Johannes Franciscus, 1926-
Format:
Book
Language:
Dutch
Subjects:
Ileum Diseases
Intestines Diseases
Swine Diseases
View in NAL's Catalog:
CAT72350332