U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Slownik terminow krystalograficznych W jezykach: polskim, angielskim i rosyjskim

Main Author:
Bojarski, Z.
Other Authors:
Łaszkiewicz, Antoni., Lukaszewicz, Kazimierz., and Polska Akademia Nauk. Komisja Krystalografii.
Format:
Book
Language:
Polish
Subjects:
Crystallography Dictionaries
View in NAL's Catalog:
CAT72351222