U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Speciesverschillen in de biotransformatie van chinine Een onderzoek van dit fenomeen en een poging om na te gaan of darmbacterien hierbij een rol spelen. Species differences in the biotransformation of quinine

Main Author:
Linnewiel, Henri Alfred, 1930-
Format:
Book
Language:
Dutch
Subjects:
Quinine
View in NAL's Catalog:
CAT72351553