U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

De directe complementbindingsreactie met kippe-serum ten opzichte van verschillende antigenen The direct complement fixation test with serum of the chick with several antigens

Main Author:
Goedbloed, Gijsbert, 1924-
Format:
Book
Language:
Dutch
Subjects:
Complement fixation
Complement (Immunology)
Immunity Mechanism and theories
Antigens
View in NAL's Catalog:
CAT72351690