U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

De behandeling van broedeieren volgens de "direkt-drukverschil-methode" in een oplossing van tylosinetartraat ter voorkoming van een besmetting met mycoplasma gallisepticum bij kuikens

Main Author:
Voeten, Adrianus Cornelia, 1932-
Format:
Book
Language:
Dutch
Subjects:
Poultry Diseases
View in NAL's Catalog:
CAT72357966