U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

En onderzoek naar het voorkomen van amino-zuren, voornamelijk hypotaurine, en ketozuren in sperma en genitaalapparaat van beer Een vergelijkend onderzoek naar het voorkomen van hppotaurine in sperma en genitaalapparaat van beer, steir, hengst en reu. An investigation into the occurrence of amino acids, chiefly of hypotaurine, and of keto acids in semen and reproductive tract of the boar. A comparative investigation into the occurrence of hypotaurine in semen and reproductive tract of boar, bull, stallion and dog

Main Author:
Grooten, Hendrik Jozef Gerardus, 1937-
Format:
Book
Language:
Dutch
Subjects:
Physiology, Comparative
Veterinary physiology
Amino acids
Boars
View in NAL's Catalog:
CAT72357978