U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Structuuropheldering van organische verbindingen met behulp van spectrometrische methoden

Main Author:
Visser, R.
Format:
Book
Language:
Dutch
Subjects:
Spectrum analysis
Chemistry, Organic
View in NAL's Catalog:
CAT72358369