U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Sel'skie i poselkovye Sovety RSFSR na sovremennom etape Sbornik mamerialov

Other Authors:
Vserossiĭskoe soveshchanie predsedatelei ispolnitel'nykh komitetov sel'skikh i poselkovykh Sovetov deputatov trudiashchikhsia and Kochemasov, Viacheslav Ivanovich.
Format:
Book
Language:
Russian
Subjects:
Soviets (Councils) Congresses
View in NAL's Catalog:
CAT72360023