U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Iz opita na trudovo-kooperativnite zemedelski stopanstva s Ungarskata Narodna Republika i Narodna Republika Bulgariia

Main Author:
Erdei, Ferenc.
Other Authors:
Ganev, Atanas. and Selskostopanska akademii︠a︡ Georgi Dimitrov. Nauchnoizsledovatelski institut po ikonomika i organizatsiia na selskoto stopanstvo.
Format:
Book
Language:
Bulgarian
Subjects:
Agriculture, Cooperative Hungary
Agriculture, Cooperative Bulgaria
View in NAL's Catalog:
CAT72361780