U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Schaarste en welvaart Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. P. Hennipman ter gelegenheid van zijn vijfentwintig-jarig hoogleraarschap aan de Universiteit van Amsterdam

Other Authors:
Hennipman, P.
Format:
Book
Language:
Dutch
Subjects:
Economics
View in NAL's Catalog:
CAT72502458