U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Lager og lagring Lagring av friske planteprodukter. Planlegging av lageret. Ventilasjonsanlegg. Kjoling, varme, befuktning, torking, klimaanlegg. Bygging av lagerrom. Lagerbygningenes kostnader. Tillegg: Lagring av planteksoleprodukter

Other Authors:
Ausland, Olav.
Format:
Book
Language:
Norwegian
Subjects:
Farm produce Storage
View in NAL's Catalog:
CAT73362190