U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Een experimentele bijdrage tot de biochemische omschrijving van natuurlijke bakteriele soorten

Main Author:
Schell, J.
Format:
Book
Language:
Dutch
Subjects:
Bacteria
View in NAL's Catalog:
CAT73363253