U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Detali zernoochistitel'nykh i zernopogruzochnykh mashin, agregatov i kompleksov Katalog

Main Author:
Vorotnikov, Boris Ivanovich.
Other Authors:
Shatalov, Vladimir Georgievich., Soviet Union. Gosudarstvennoe spetsial'noe konstruktorskoe biuro po kompleksu mashin dlia posleuborochnoi obrabotki zerna., and T︠S︡entralʹnyĭ nauchno-issledovatelʹskiĭ institut informat︠s︡iĭ i tekhniko-ekonomicheskikh issledovaniĭ traktornogo i selʹskokhoziaistvennogo mashinostroeniia.
Format:
Book
Language:
Russian
Subjects:
Agricultural machinery Soviet Union Parts
Grain Cleaning
Grain Handling
View in NAL's Catalog:
CAT73363887