U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Organizacja i wydajnosc pracy w rolnictwie wielkiej wlasnosci przed uwlaszczeniem w Krolewstwie Polskim

Main Author:
Rozycka-Glassowa, Maria.
Other Authors:
Instytut Historii Kultury Materialnej (Polska Akademia Nauk)
Format:
Book
Language:
Polish
Subjects:
Agriculture Poland
View in NAL's Catalog:
CAT73369032