U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Europese landbouwproblemen en Europese landbouwpolitiek Oorzaken van landbouwmoeilijkheden, mogelijkheden voor een beleid en gemeenschappelijke landbouwpolitiek

Main Author:
Lierde, Jacques van.
Format:
Book
Language:
Dutch
Subjects:
Agriculture Economic aspects Europe
View in NAL's Catalog:
CAT73370893