U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Programowanie zatrudnienia w gospodarce socjalistycznej Teoria, metody, zastosowanie

Main Author:
Pietrucha, Jerzy.
Other Authors:
Śląski Instytut Naukowy.
Format:
Book
Language:
Polish
Subjects:
Labor supply Poland
View in NAL's Catalog:
CAT73371615