U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Poczatki czarnego niewolnictwa w Brazylii Okres gospodarki cukrowej XVI-XVII w.

Main Author:
Kula, Marcin.
Other Authors:
Instytut Historii (Polska Akademia Nauk) and Polska Akademia Nauk. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich.
Format:
Book
Language:
Polish
Subjects:
Slavery Brazil History
Sugar trade Brazil
View in NAL's Catalog:
CAT73371642