U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Beretning afgivet af det af indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrorende kommuners udleje af jord pa laengere aremal

Other Authors:
Denmark. Indenrigsministeriet.
Format:
Book
Language:
Danish
Subjects:
Leases Denmark
Land tenure Denmark Law and legislation
View in NAL's Catalog:
CAT73371653