U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Rolnictwo a uprzemyslowienie Czynniki rozwoju produkcji w gospodarstwach chlopskich na przykladzie rejonu Polocka i Pulaw

Main Author:
Michna, Karol.
Other Authors:
Polska Akademia Nauk. Komitet i Zaklad Badan Rejonow Uprzemyslawianych.
Format:
Book
Language:
Polish
Subjects:
Agriculture Economic aspects Poland
View in NAL's Catalog:
CAT73381752