U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Bijdrage tot de studie van de kleimineralen in de zeepolders in verband met de kalihuishouding van deze bodems

Main Author:
Ruymbeke, Marcel van.
Format:
Book
Language:
Dutch
Subjects:
Soils Potassium content
Soils, Salts in
Soil chemistry
View in NAL's Catalog:
CAT73381775