U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Zastosowanie metody analizy czynnikowej do badania ekonomicznej struktury regionalnej Polski

Main Author:
Czyz, Teresa.
Format:
Book
Language:
Polish
Subjects:
Factor analysis
View in NAL's Catalog:
CAT73382052