U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Inwentarz materialow kartograficznych Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzynca, 1786-1941

Main Author:
Pawlowska-Wielgus, Anna.
Other Authors:
Poland. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. and Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie.
Format:
Book
Language:
Polish
Subjects:
Land tenure Lublin (Voivodeship)
View in NAL's Catalog:
CAT73382445