U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Maslo-sapunena promishlenost biuletin Oil and soap industry bulletin

Other Authors:
Tsentur za nauchnoizsledovatelska, razvoina i proektantska deinost po zurnoprerabotka, khleboproizvodstvo i maslo-sapunena promishlenost.
Format:
Journal
Language:
Bulgarian
Subjects:
Soap
Soap trade Bulgaria
View in NAL's Catalog:
CAT73388193