U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Tablice zasobnosci i przyrostu drzewostanow wazniejszych gatunkow drzew lesnych zestawione na podstawie tablic niemieckich, radzieckich i polskich

Main Author:
Szymkiewicz, Boleslaw.
Other Authors:
Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lesne.
Format:
Book
Language:
Polish
Subjects:
Forests and forestry Tables
Forests and forestry
View in NAL's Catalog:
CAT73388438