U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Het varken Fysiologische, zootechnische, ziektekundige en vleeshygienische aspecten. Voordrachten gehouden tijdens de Veterinaire Week, 3-6 juni 1969, georganiseerd door de Faculteit der Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht

Other Authors:
Rijksuniversiteit te Utrecht. Faculteit der Diergeneeskunde.
Format:
Book
Language:
Dutch
Subjects:
Swine
View in NAL's Catalog:
CAT73389054