U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Agrarische bedrijfstypen op basis van standaardbedrijfseenheden, mei 1968

Other Authors:
Netherlands. Centraal Bureau voor de Statistiek.
Format:
Book
Language:
Dutch
Subjects:
Agriculture Economic aspects Netherlands
View in NAL's Catalog:
CAT73392852