U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Virkning av skogbrann og/eller flatebrenning pa vegetasjonsutviklingen En kort oversikt basert pa viktiger nordisk litteratur

Main Author:
Skoklefald, Sverre, 1931-
Other Authors:
Norsk institutt for skogforskning.
Format:
Book
Language:
Norwegian
Subjects:
Forest ecology Norway
Botany Norway Ecology
Forest fires Norway
View in NAL's Catalog:
CAT73399202