U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Curba de contur a fusului la principalele specii forestiere din R. S. Romania

Main Author:
Giurgiu, V.
Other Authors:
Institutul de Cercetări, Studii și Proiectări Silvice (Romania)
Format:
Book
Language:
Romanian
Subjects:
Forests and forestry Mensuration
Forests and forestry Tables
Timber Romania
View in NAL's Catalog:
CAT73400197