U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Gardstorker for korn Orientering om dimensjonering, bygging og bruk av kaldluffttorker med tillegg om varmetilsetning og varmlufttorker

Main Author:
Johansen, Arne Fr.
Other Authors:
Skogan, Johan A. and Statens kornforretning (Norway)
Format:
Book
Language:
Norwegian
Subjects:
Grain Drying
View in NAL's Catalog:
CAT73400473