U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Produksjon av noen dekorasjonsplanter Navn, markeds- og produksjonsforhold for noen dekorasjonsplanter som er dyrka i norske veksthusgartnerier

Main Author:
Sandved, Gunnar.
Format:
Book
Language:
Norwegian
Subjects:
Plants, Ornamental Norway
Floriculture Norway
View in NAL's Catalog:
CAT73400486