U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Voedseldistributiesystemen De involed van drie distributiesystemen, het traditionele, dri-heat- en regethermic-systeem, op di organoleptische kwaliteiten en het vitaminegehalte van maaltijden

Main Author:
Lassche, J. B.
Other Authors:
Meer, M. A. van der., Pascha, C. N., and Nederlands Instituut voor Toegepast Hulshoudkundig Onderzoek.
Format:
Book
Language:
Dutch
Subjects:
Food Storage
Food Composition
Food service
View in NAL's Catalog:
CAT73400517