OpenAgricola

Main content area

Analele - Institutul de Cercetări pentru Imbunătățiri Funciare și Pedologie.

Other Authors:
Institutul de Cercetări pentru Îmbunătățiri Funciare și Pedologie (Romania) and Institutul Central de Cercetări Agricole (Romania)
Format:
Journal
Language:
Romanian
Subjects:
Soils Romania Periodicals
Soil science Periodicals
View in NAL's Catalog:
CAT74404424