U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Otrzymywanie i wlasnosci uzytkowe jedno i dwuestrow sacharozy i syntetycznych kwasow tluszczowych

Main Author:
Broniarz, Jarogniew.
Format:
Book
Language:
Polish
Subjects:
Sugar esters
Fatty acids
View in NAL's Catalog:
CAT74407573