U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Wytyczne do wykonywania obserwacji polowych w doswiadczeniach ze zbozami Guiding rules for performing field observations with cereals

Main Author:
Iwaszkiewicz, K.
Other Authors:
Ulinska, M., Ulinski, G., and Poland. Departament Produkcji Roslinnej i Ochrony Roslin. Wydziat Oceny Odmian.
Format:
Book
Language:
Polish
Subjects:
Grain Research
View in NAL's Catalog:
CAT74408437