U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Dansk landbrug i 1985? Prognose over den danske landbrugsproduktions storrelse, regionale fordeling og struktur frem til 1985

Other Authors:
Andersen, Frede. and Kongelige Veterinær- og landbohøjskole (Denmark). Okonomisk institut.
Format:
Book
Language:
Danish
Subjects:
Agriculture Economic aspects Denmark
Agriculture and state Denmark
View in NAL's Catalog:
CAT75656418