U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Geneticheskie issledovaniia drevesnykh v Latviiskoi SSR /

Other Authors:
Kundzins, Arturs., Latvijas PSR mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrija., and Latvijas zinātniskās pētniecības mežsaimniecības problēmu institūts.
Format:
Book
Language:
Russian
Subjects:
Forest genetics
Trees Breeding
Trees Latvia
View in NAL's Catalog:
CAT76674339