U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Proizvodstvo i ispol'zovanie polnoratsionnykh granulirovannykh i briketirovannykh kormov v zhivotnovodstve /

Other Authors:
Ėrnst, L. K. and Vsesoi︠u︡znai︠a︡ akademii︠a︡ selʹskokhozi︠a︡ĭstvennykh nauk. Otdelenie zhivotnovodstva.
Format:
Book
Language:
Russian
Subjects:
Feeds Soviet Union
Cattle Feeding and feeds
Sheep Feeding and feeds
View in NAL's Catalog:
CAT76677918