U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Sel'skokhoziaistvennaia nauka na sluzhbe intensifikatsii proizvodstva /

Other Authors:
Shpogis, K. A., and Latvijas zemkopības un lauksaimniecības ekonomikas zinātniskās pētniecības institūts.
Format:
Book
Language:
Russian
Subjects:
Agriculture Latvia
Agriculture Economic aspects Latvia
View in NAL's Catalog:
CAT77688169